18.07.2024


21.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. ЧУРЕК, община Елин Пелин. 705.33 KB
21.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. СТОЛНИК, община Елин Пелин. 710.03 KB
21.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. ПОТОП, община Елин Пелин. 375.26 KB
21.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. КРУШОВИЦА, община Елин Пелин. 646.21 KB
21.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. ЕЛЕШНИЦА, община Елин Пелин. 644.61 KB
21.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. ГРИГОРЕВО, община Елин Пелин. 692.73 KB
21.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. ГОЛЯМА РАКОВИЦА, община Елин Пелин. 818.49 KB
21.12.2020 Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл. 37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2021г., за землището на с. Равно поле, община Елин Пелин. 742.68 KB
04.11.2020 Заповеди за комисии по чл.37 ж от ЗСПЗЗ за разпределяне масивите за позване на пасищата, мери и ливади за календарната 2021 година за землищата на община Елин Пелин 1.26 MB
13.11.2020 Предварителни регистри по чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ на участниците в разпределението на мери, пасища, ливади за община Елин Пелин 14.75 KB