07.12.2023


Заповед за включване на полски пътища и канали, към масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по чл. 37в, ал.3, т. 2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им за община Костинброд. 1.26 MB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Костинброд,община Костинброд 867.84 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Безден, община Костинброд 257.60 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Богьовци , община Костинброд 458.59 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Бучин проход , община Костинброд 633.92 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Чибаовци , община Костинброд 635.25 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Драгивищица, община Костинброд 422.00 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Драмша , община Костинброд 350.95 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Дреново , община Костинброд 277.81 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., землище Голяновци, община Костинброд 217.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »