13.06.2024


20.03.2020 Отмяна на Заповед N ПО-09-787-3/09.03.2020 г. в частта на т. IV за служебно разпределение на орна земя в землището на с. Костенец, община Костенец. 151.50 KB
09.03.2020 Изменение на заповед N ПО-09-781-1/27.09.2019 г. за изготвеното служебно разпределение за орна земя за землището на с. Костенец, община Костенец 968.50 KB
Заповед на директора на Областна дирекция „Земеделие” – София област за цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за община Костенец за стопанската 2019-2020 г. 723.50 KB
Изменение на заповед № ПО-09-676-1/27.09.2019г. за доброволно споразумение за формиране на масиви за ползване за орна земя в землището на с. Горна Василица, Община Костенец. 101.50 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Костенец, община Костенец 1.60 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Голак, община Костенец 223.86 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Очуша, община Костенец 820.71 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Подгорие, община Костенец 307.12 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Пчелин, община Костенец 368.44 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и Карта на масивите за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Горна Василица, община Костенец 858.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »