29.11.2023


06.03.2020 Заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" София олбласт издадена по реда на чл.37в, ал.16, от ЗСПЗЗ за землищата на община Божурище. 235.02 KB
06.03.2020 Изменение на заповед № ПО-09-699-1/25.09.2019г. за изготвеното доброволно споразумение за формиране на масиви за ползване за орна земя в землището на с. Храбърско, Община Божурище. 69.80 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Храбърско, община БОЖУРИЩЕ 668.05 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Хераково, община БОЖУРИЩЕ 884.55 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Росоман, община БОЖУРИЩЕ 405.22 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Пролеша., община БОЖУРИЩЕ 491.91 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Пожарево, община БОЖУРИЩЕ 471.24 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Мала раковица, община БОЖУРИЩЕ 287.08 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Златуша, община БОЖУРИЩЕ 545.68 KB
Заповед и карта на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019/2020г., за землището на с. Делян, община БОЖУРИЩЕ 280.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »