18.07.2024


20.05.2020 Заповед №ПО-09-1540-2 от 20.05.2020г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” –София област за изменение на ЗАПОВЕД № ПО-09-1540-1/18.12.2019г за стопанската 2019/2020 година”- землище с.Говедарци, община Самоков 69.58 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Алино, община Самоков 7.48 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Белчин, община Самоков 8.28 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Говедарци, община Самоков 11.01 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Горни Окол, община Самоков 5.13 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Долни Окол, община Самоков 3.69 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Доспей, община Самоков 4.77 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Драгушиново, община Самоков 4.93 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Злокучене, община Самоков 3.19 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на Клисура, община Самоков 3.79 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »