22.04.2024


27.04.2020 заповед №ПО-09-207/27.04.2020г. за изменение на заповед ПО-09-678-2/25.09.2019г. за землището на с. Габер, община Драгоман. 69.98 KB
27.04.2020 Заповед № ПО-09-206/27.04.2020г. за изменение на заповед №ПО-09-801-1/25.09.2019г. за землището на с. Ялботина, община Драгоман 69.96 KB
Заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" София олбласт издадена по реда на чл.37в, ал.16, от ЗСПЗЗ за землищата на община Драгоман. 263.30 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Владиславци, община Драгоман. 191.59 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Вишан, община Драгоман. 224.46 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Василовци, община Драгоман. 123.51 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с.Цръклевци, община Драгоман. 372.95 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Цацаровци, община Драгоман. 200.56 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Прекръсте, община Драгоман. 193.96 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2020г., за землището на с. Несла, община Драгоман. 189.56 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »