15.07.2024


Комисии по чл. 37в за землищата на община Правец за стопанската 2018-19 година 593.24 KB
Заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" София област издадени по реда на чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ за землището на с.Разлив, община Правец 1.83 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Джурово, община Правец 350.50 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Видраре, община Правец 162.50 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Видраре, община Правец 64.69 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Видраре, община Правец 79.07 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Видраре, община Правец 57.79 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Видраре, община Правец 41.89 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Джурово, община Правец 43.27 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Джурово, община Правец 55.52 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »