15.07.2024


Заповед РД-12-ПМЛ-350/05.03.2019г. на директора на областна дирекция "Земеделие" София област за отстраняване на очевидна техническа грешка за разпределяне правото на ползване по реда на чл.37ж за землището на с.Буново, община Мирково." 72.05 KB
Комисии по чл. 37в община Мирково 311.14 KB
Заповеди на Директора на областна дирекция "Земеделие" и карти по чл.37ж от ЗСПЗЗ за ПМЛ за 2019г. землищата на община Мирково 13.55 MB
Карти по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на Мирково община Мирково 1.22 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на Мирково община Мирково 3.17 MB
Общинската служба по земеделие гр. Пирдоп уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл.69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗЗ /формиране на масиви за ползване/ за пасища, мери и ливади за календарната 2019 г. в землище Смолско,EKATE 67636, община Мирково. 22.00 KB
Общинската служба по земеделие гр. Пирдоп уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени заявления по чл. 37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ за участие в споразумения за изготвяне масиви за ползване на пасища, мери и ливади в землищата на с. Мирково,с.Бенковски, с.Буново,с.Смолско с.Каменица за календарната 2019 год. 26.00 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Мирково за 2019 календарна година. 284.82 KB
Карта по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на Смолско община Мирково 7.95 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г., за землището на Смолско община Мирково 2.35 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »