16.04.2024


Комисии по чл. 37в за землищата на община Костинброд за стопанската 2018-19 година 758.70 KB
Заповед за изменение на заповед РД-12-673/06.12.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" София област издадена по реда на чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ в частта за землището на гр. Костинброд. 375.50 KB
Заповеди на директора на ОД“Земеделие“ София област и карти на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., община Костинброд 4.45 MB
Запопед № РД-12-673/06.12.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област, съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ /за ползване на полски пътища/. 960.50 KB
Предварителни регистри по чл.74, ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Костинброд. 69.45 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Костинброд за 2019 календарна година. 780.90 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Градец община Костинброд 940.19 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Царичина община Костинброд 324.98 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Костинброд община Костинброд 1.31 MB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" - София област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землище на Бучин проход община Костинброд 650.09 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »