12.06.2024


Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ, за стопанската 2018г./2019г., за Община Ихтиман-Пътища. 772.00 KB
Комисии по чл. 37в за землищата на община Ихтиман 877.51 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землищата на община Ихтиман 6.04 MB
Предварителни регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ на имоти с подадени заявления по чл.37ж, ал.2 от ЗСПЗЗ за участие в споразумение за изготвяне на масиви за ползване на пасища, мери и ливади. 12.28 KB
Заповеди за комисии по реда на чл.37ж от ЗСПЗЗ за землищата на община Ихтиман. 800.95 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Полянци община Ихтиман 284.06 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Бърдо община Ихтиман 335.20 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Мирово община Ихтиман 254.53 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Вакарел община Ихтиман 1.87 MB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Черньово община Ихтиман 414.92 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »