25.05.2024


Комисии по чл. 37в за землищата на община Елин Пелин за стопанската 2018-19 година 999.87 KB
Заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" София област издадени по реда на чл.37в ал.16 от ЗСПЗЗ за землищата на община Елин Пелин 2.79 MB
Карта по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ за землището на с. Мусачево, община Елин пелин. 110.51 KB
Заповед по чл. 37 ж от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – София област за землището на с. Мусачево, община Елин пелин. 74.80 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Елешница, община Елин Пелин 378.63 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Голямя Раковица, община Елин Пелин 1.56 MB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Григорево, община Елин Пелин 469.84 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Крушовица, община Елин Пелин 274.55 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Потоп, община Елин Пелин 227.84 KB
Заповед на директора на ОД“Земеделие“ София област и карта на масивите за ползване по чл.37ж от ЗСПЗЗ за календарната 2019г., за землището на с. Чурек, община Елин Пелин 888.89 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »