23.04.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018г./2019г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на с. Гуцал, община Самоков, София област. 116.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018г./2019г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя - пътища в землището на с. Гуцал, община Самоков, София област. 94.50 KB
Комисии по чл. 37в за землищата на община Долна баня - 2018-2019 стопанска година 220.10 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2018г./2019г. за Община Долна баня-Пътища. 295.50 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Марица, община Самоков 749.35 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на с. Гуцал, община Самоков 7.26 MB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Свети Спас община Долна баня 168.82 KB
Заповеди и карти на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019г. за землището на Долна баня община Долна баня 721.15 KB
Предварителни регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ 25.00 KB