21.06.2024


Заповеди на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за Община Златица-Пътища. 299.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017г./2018г. за изменение на заповед за разпределение на орна земя в землището на Петрич, община Златица, София област. 229.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Карлиево, община Златица, София област. 152.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Златица, община Златица, София област. 82.04 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Петрич, община Златица, София област. 253.50 KB
О Б Я В А за предварителните регистри по чл. 72, ал. 2 ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване /формиране на масиви за ползване/ ПМЛ по чл.37ж от ЗСПЗЗ 26.50 KB
Заповеди за комисии по реда на чл. 37ж за землищата на община Златица 227.10 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за землището на Карлиево, община Златица 478.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за землището на Църквище, община Златица 215.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в, за стопанската 2017г./2018г. за землището на Петрич, община Златица 1.44 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »