14.06.2024


Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Равна, община Годеч, Софийска област. 69.74 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Шума, община Годеч, Софийска област. 73.39 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Туден, община Годеч, Софийска област. 71.10 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Станинци, община Годеч, Софийска област. 70.17 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Смолча, община Годеч, Софийска област. 71.44 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Ропот, община Годеч, Софийска област. 69.18 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Разбойще, община Годеч, Софийска област. 68.72 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Мургаш, община Годеч, Софийска област. 69.99 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Лопушня, община Годеч, Софийска област. 67.44 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37ж от ЗСПЗЗ за землището на Комщица, община Годеч, Софийска област. 77.37 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »