новини
Всички новини

05.12.2022 г.

Земеделските стопани вече могат да се запознаят с обхвата на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022 г.

От днес 05 декември 2022 г. (понеделник), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Физически блокове” и “Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022.

Съгласно заповедта, стопаните ще могат да се запознаят и с предварителни резултати от проверки на декларираните площи спрямо граници и начин на трайно ползване на физическите блокове, в които попадат площите им.

Справките ще могат да се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (https://seu.dfz.bg/).

При несъгласие с посочените данни и в срок до 20 декември 2022 г., стопаните ще могат да подават възражения, както от личните си профили в СЕУ, така и от публичната част на системата.  Образци на възраженията ще се генерират автоматично чрез СЕУ и ще се приемат в областните дирекции „Земеделие”.

При затруднения при проверките на данните или при подаването на възраженията, земеделските стопани ще могат да се обръщат за помощ към областните дирекции и общинските служби “Земеделие”.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове“ и „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2022.

На базата тази актуализирана информация Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще извърши финалните оторизации по схемите и мерките за плащане на площ през 2022 г.

Заповедта можете да бъде намерена на официалната страница на Министерство на земеделието - https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/identifikaciya-na-zemedelski-parceli/


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


Приложение-отчет за извършените ведомствени разходи относно COVID-19 за периода: от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. 83.50 KB
Покана за избор на независим оценител-изготвяне на пазарни оценки ПО-02-47/ 24.06.2021 94.48 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец юни, по чл.58 о, ал.1 и ал. 3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз – публикувано на 22.06.2021 г. 67.50 KB
Изменение на заповед за търг първа тръжна сесия 2021-2022 178.60 KB
Декларация по по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и – физически лица 2021-2022 13.60 KB
Декларация по по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ и оглед на имот/и – юридически лица 2021-2022 14.68 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи за едногодишни полски култури § 12А-4 44.50 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи за едногодишни полски култури 384.00 KB
ОДЗ Шумен – свободни площи с трайни насаждения 47.50 KB
Договор за аренда - създаване и отглеждане на трайни насаждения 2021-2022 33.19 KB
Договор за аренда на съществуващи трайни насаждения 2021-2022 31.89 KB
Договор за аренда на едногодишни полски култури 2021-2022 31.95 KB
Договор за аренда на едногодишни полски култури чл.47о, ал.2 2021-2022 33.55 KB
Договор за наем – една стопанска година на едногодишни полски култури 2021-2022 30.61 KB
Договор за наем на едногодишни полски култури 2021-2022 30.16 KB
 1. «
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 8. 19
 9. 20
 10. 21
 11. 22
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане