новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 23.02.2023 г.
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Юни 2024 г. 717.78 KB
Уведомление до наследниците на Ахмед Салиев Чомлекчи от с.Борци 6.14 KB
Уведомление до наследниците на Райко Такев Колев гр.Нови пазар 6.19 KB
Уведомление до наследниците на Юсеин Селимов Челек с.Вълнари 6.27 KB
Уведомление до наследниците на Шукри Ахмедов Хатибов с.Средковец 6.38 KB
Уведомление до наследниците на Васил Христов Пенчев с.Стан 6.15 KB
Уведомление до наследниците на Георги Димитров Куманов от с.Красен дол 6.16 KB
Уведомление до наследниците на Юсеин Селимов Челик от с.Вълнари 6.00 KB
Уведомление до наследниците на ЙС Гънчаров, СП Юсеинова и ДК Митев от с.Хърсово 6.16 KB
Уведомление до с.Кюлевча 6.56 KB
Уведомление до наследниците на Руфад Ахмедов Мехмедов с.Сини вир 6.11 KB
Уведомление до Р С Добрев гр.Нови пазар 6.18 KB
График на КТИ ОДЗ-Шумен за месец Май 2024 г. 377.68 KB
Уведомление до наследниците на Сабри Сабри Ехлиман от с. Климент 6.12 KB
Уведомление до наследниците на Исмаил Феимов Акифов от с. Вълнари 6.22 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане