18.06.2024


Заповед за споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на гр.Пещера, община Пещера, Област Пазарджик за календарната 2022 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 121.27 KB
ОБЯВЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ, ЗА ЗЕМЛИЩЕТА НА ГР. ПЕЩЕРА 57.39 KB
График за заседанията на комисиите за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от общините Пещера и Брацигово 18.88 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 91.58 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 108.62 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 813.36 KB
Обявление за входирани проекти на доброволни споразумение за гр.Пещера,с.Радилово и с.Капитан Димитриево 57.13 KB
Обява за заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2021/2022 г. на територията на община Пещера 36.50 KB
Комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр.Пещера, община Пещера, за стопанската 2021-2022 г 81.70 KB
Комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Радилово, община Пещера, за стопанската 2021-2022 г. 81.51 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване