13.06.2024


Заповед за споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Равногор, община Брацигово, Област Пазарджик за календарната 2022 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 320.83 KB
Обявление за изготвен проект за разпределение ПМЛ с.Равногор 2022г. 57.41 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади в землището на с. Равногор, общ. Брацигово за календарната 2022 г. 51.50 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи с НТП пасища, мери и ливади в землището на гр. Брацигово за календарната 2022 г. 75.95 KB
График за заседанията на комисиите за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за землищата от общините Пещера и Брацигово. 18.88 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 98.48 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 86.57 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 121.66 KB
Заповед за сключено споразумение за ползване на имоти в землището на с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2021/2022 година 368.26 KB
Обявление за изготвени проекти на разпределения за с.Козарско и с.Исперихово по 37в,ал.3 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г 57.14 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване