12.07.2024


ОБЯВА, ОТОНСНО ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО. 57.09 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 85.30 KB
Заповед за служебно разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 83.05 KB
Заповед за споразумение за ползване на имоти в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, област Пазарджик за стопанската 2019-2020 година 617.57 KB
ОБЯВА ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ НА СЛУЖЕБНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ ТЯХ ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА : ПЕЩЕРА,РАДИЛОВО,ИСПЕРИХОВО И КОЗАРСКО. 57.09 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Радилово, община Пещера, за стопанската 2019 -2020 г 75.22 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на с. Капитан Димитриево, община Пещера, за стопанската 2019 -2020 г 75.12 KB
Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи в землището на гр. Пещера, община Пещера, за стопанската 2019 -2020 г 75.26 KB
График за заседания на комисията за разглеждане и изготвяне на предварителни регистри, регистри по чл. 72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за община Пещера 36.00 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване