11.06.2023


Заповед РД-06-372/21.12.2018 за одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Равногор община Брацигово, Област Пазарджик за календарната 2019 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 217.52 KB
ОБЯВЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА ДОБРОВОЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ПАСИЩА,МЕРИ И ЛИВАДИ И РЕГИСТРИТЕ КЪМ НЕГО ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РАВНОГОР 57.43 KB
Заповед РД_06_303/28.09.2018 г. споразумение Равногор 2019 237.00 KB
Заповед № РД_06_304/28.09.2018 г. разпределение Козарско 2019 182.00 KB
Заповед № РД_06_305/28.09.2018 разпределение Исперихово 2019 90.50 KB
Заповед № РД_06_312/27.09.2018 г. споразумение Бяга 2019 1.49 MB
Заповед на основание чл. 37 ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за назначаване на комисия за сключване споразумения за пасища, мери и ливади в землището на с. Равногор, общ Брацигово за календарната 2019 г. 393.74 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ РЕГИСТРИ НА ИМОТИТЕ ПО ЧЛ.74 ОТ ППЗСПЗЗ, УЧАСТВАЩИ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019Г. В ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНИТЕ ПЕЩЕРА И БРАЦИГОВО 22.61 KB
Обявление по процедура чл.37 от ЗСПЗЗ община Пещера и община Брацигово 37.26 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ за сключване на доброволни споразумения и/или служебни разпределения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата за стопанската 2018/2019г. на територията на община Пещера и Брацигово 36.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg






      

     Електронни услуги  

     ---------------------------    

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване