20.05.2024


Заповед РД-06-339 за споразумение за разпределяне на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Равногор община Брацигово, Област Пазарджик за календарната 2018 година, сключено между лицата по чл. 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ. 1.75 MB
Заповед за комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на с. Равногор, община Брацигово за календарната 2018 г. 63.50 KB
Заповед № РД-06-253/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Козарско, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 213.50 KB
Заповед № РД-06-238/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Равногор, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 187.00 KB
Заповед № РД-06-237/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Исперихово, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 187.00 KB
Заповед № РД-06-236/29.09.2017 г. за разпределение на масиви за ползване на имоти в землището на с. Бяга, община Брацигово, област Пазарджик за стопанската 2017/2018г. 1.68 MB
Проект за разпределение на масиви за ползване по реда на чл.74 от ППЗСПЗЗ в землището на с. Козарско, община Брацигово за стопанската 2017/2018 година 24.50 KB
График на заседанията на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, които ще ръководят сключването на споразуменията за стопанската 2017/2018 година в землищата на Община Брацигово 34.00 KB
Заповеди за комисии по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2017/2018 година в землищата на община Брацигово 78.50 KB
Обява за изготвени предварителни регистри и карти на масиви за ползване във връзка с чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ за землищата на общини Пещера и Брацигово 110.30 KB

АДРЕС:

гр. Пазарджик 4400,
ул. "Екзарх Йосиф" 3, ет.4

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс (034) 443 183

е-mail:

ODZG_Pazardzhik@mzh.government.bg

  odzg_pazardjik@abv.bg


      

     Електронни услуги  

     ---------------------------   

 Директни плащания Кампания 2023

                                    

       

      

      

    

      Електронни услуги

Как се извършват плащания за електронни услуги заявени през "Моето пространство"

е-връчване