30.05.2020

Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Ангеларий община Тервел 557.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Балик община Тервел 821.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Безмер община Тервел 2.13 MB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Безмер община Тервел 2.13 MB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Бонево община Тервел 149.00 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Брестница община Тервел 779.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Войниково община Тервел 736.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Главанци община Тервел 374.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Градница община Тервел 381.50 KB
Споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2016/2017 г. за землището на с.Гуслар община Тервел 579.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »