17.06.2024

Заявление за временно ползване на земеделска земя за неземеделски нужди /Приложение №4/ 62.17 KB
Заявление за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии /Приложение №3/ 54.02 KB
Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди /Приложение №2/ 81.01 KB
Заявление за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди /Приложение №1/. 100.28 KB
Решение №8-2 от 18-19.12.2019г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 116.50 KB
Решение №8-1 от 18-19.12.2019г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 100.50 KB
Решение №7-2 от 07-08.11.2019г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 113.50 KB
Решение №7-1 от 07-08.11.2019г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 108.50 KB
Решение №6-2 от 12-13.09.2019г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 116.50 KB
Решение №6-1 от 12-13.09.2019г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 113.00 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации