26.05.2022

Решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ- 2015г. 924.77 KB
Решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ-2014г. 483.54 KB
Решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ-2013г. 558.81 KB
Решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ-2012г. 586.27 KB
Решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ-2011г. 250.89 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди 23.63 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии 13.57 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за потвърждаване на решение за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на основание §30, ал.2 от ПЗР към ЗИД на Закона за посевния и посадъчния материал /ЗППМ/ 24.16 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране/промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за държавни/общински нужди 15.02 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. 7
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 8.00ч. до 18.00ч.

____________________

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации