21.06.2024

Решение №2-2 от 25-26.02.2021г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 109.00 KB
Решение №2-1 от 25-26.02.2021г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 120.00 KB
Решение №1-2 от 15-18.01.2021г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 111.50 KB
Решение №1-1 от 15-18.01.2021г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 112.00 KB
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!! Във връзка с издадена заповед №РД 04-619 от 22.12.2020г. на Директора на ОД„Земеделие“ Бургас приходите от такси, определени по Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи следва да постъпват по банковата бюджетна „транзитна сметка” на Областна дирекция „Земеделие" – гр. Бургас 75.87 KB
Решение №9-2 от 24-25.11.2020г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 114.00 KB
Решение №9-1 от 24-25.11.2020г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 107.50 KB
Решение №8-2 от 29-30.09.2020г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 115.00 KB
Решение №8-1 от 29-30.09.2020г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 109.00 KB
Решение №7 от 13-14.08.2020г. на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ 98.50 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации