29.02.2024

Документи за публ. покана за закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства за нуждите на ОД "З" Бургас 1.53 MB
Публична покана за закупуване и доставка на персонални компютри и периферни устройства за нуждите на ОД "З" Бургас 274.24 KB
Публична покана за експерт оценител 131.20 KB
Публична покана за доставка на автомобил 300.13 KB
Публична покана - тонери 313.44 KB
Публична покана - тонер касети 327.47 KB
Публична покана - канцеларски материали 300.26 KB
Обявление относно оттегляне на Публична покана № 9012802 от Портала за обществени поръчки: Във връзка с чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, Областна дирекция „Земеделие” Бургас уведомява всички заинтересовани лица, че публичната покана за обявената по реда на глава VIIIa от ЗОП обществена поръчка с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на областна дирекция „Земеделие” Бургас, публикувана на 05.03.2013г. на портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9012802 е оттеглена 24.50 KB
Публична покана - канцеларски материали 309.99 KB
Приложение 1 и Приложение 2 - канцеларски материали 163.50 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. 6
  8. »
      
АДРЕС:
ул. "Цар Иван Шишман " №8
гр.Бургас 8000

тел. 056/84 43 03Работно време: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги: 

Понеделник до петък 

от 9.00ч. до 17.30ч.

__________________

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" Бургас

__________________

____________________ 

____________________

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделски стопани
Преброяване на земеделските стопанства в област Бургас

____________________

 


ОБЛАСТНА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВО - БУРГАС

_______________________


ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМИ ОТ ДПФ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
_________________________

СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛНА СПРАВКА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ

_________________________


Сигнали за корупция

0800 20 200


Антикорупция


Противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество


Български 
държавни институции


Неправителствени
организации