18.07.2024


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“- Кърджали за 2024 г. и форматите, в които е достъпна. Публикувано на 16.01.2024 г. 20.68 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ ЗА 2023 г. Публикувано на 16.01.2024 г. 233.63 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие“- Кърджали за 2023 г. и форматите, в които е достъпна. Публикувано на 09.01.2023 г. 20.70 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ ЗА 2022 г. Публикувано на 09.01.2023 г. 233.58 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ КЪРДЖАЛИ ЗА 2021 г. Публикувано на 28.04.2022 г. 55.31 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали, както и форматите, в които е достъпна - 2021г. Публикувано на 28.04.2022 г. 20.18 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет - публикувано на 21.02.2020 г. 23.77 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр. Кърджали за 2019 г. - публикувано на 24.01.2020 г. 20.05 KB
Условия и ред за повторно използване на информация в ОД „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 12.04.2019 23.69 KB
Информация предоставяна повече от три пъти по ЗДОИ - публикувано на 12.04.2019 68.46 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »