Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Предотвратяване и установяване конфликт на интереси-обща информация


Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. Кърджали


Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ (нови служители). Публикувано на 22.03.2023 г. 4.07 MB
Списък на служителите в ОД Земеделие гр. Кърджали, попълнили декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Публикувано на 02.06.2022 г. 13.67 KB
ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ (2021г.) 25.55 MB
ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ (2020 г.) 14.38 MB
ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ (2019 г.) 6.16 MB
ДЕКЛАРАЦИИ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ (2018 г.) 12.88 MB
Списък на служителите в ОД Земеделие гр. Кърджали, попълнили декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Публикувано на 03.06.2021 г. 12.20 KB
Списък на служителите в ОД Земеделие гр. Кърджали, попълнили декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Публикувано на 19.06.2020 г. 12.15 KB
Списък на служителите в ОД Земеделие гр. Кърджали, попълнили декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Публикуван на 21.05.2019 г. 12.11 KB
Декларация по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 7.62 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »