Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Предотвратяване и установяване конфликт на интереси-обща информация


Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" гр. Кърджали


Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

Списък на служителите в ОД Земеделие гр. Кърджали, попълнили декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Публикувано на 19.06.2020 г. 12.15 KB
Списък на служителите в ОД Земеделие гр. Кърджали, попълнили декларации по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ. Публикуван на 21.05.2019 г. 12.11 KB
Декларация по чл. 12, т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 7.62 MB
Декларация по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 19.67 MB
Декларация по чл. 12, т.1, във връзка с чл. 5 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 13.07 MB


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

                 e-mail:

delovod_odz_kj@abv.bg

ODZG_Kardzhali@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 398"

 

Банкова сметка ОД "Земеделие" гр. КърджалиИздаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно  

Национална Селска Мрежа