новини
 • 19.08.2020 г.
  От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя
  прочети >>
 • 19.08.2020 г.
  Започва прием по подмерки COVID 1 и COVID 2
  прочети >>
 • 18.08.2020 г.
  Стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2020 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни . Публикувано на 16.09.2020 г. 223.00 KB
Конкурс за длъжност младши експерт в общинска служба по земеделие - Крумовград. Публикувано на 14.09.2020 85.00 KB
Заповед №РД-04-138/10.09.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2020-2021 г., за срок от 1 стопанска година. Публикувано на 11.09.2020 г. 594.56 KB
Обявление за изготвена Заповед №РД-04-137/04.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали за одобряване План на новообразувани имоти на стопански двор, извън урбанизираната територия на с. Тихомир, община Кирково, област Кърджали-публикувано на 04.09.2020 г. 137.65 KB
Заповед №РД-04-135/03.09.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2020/2021 г. Публикувано на 04.09.2020 г. 1.58 MB
График за дейността на отдел „Технически контрол и безопасност на техниката“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали през месец септември 2020 - публикувано на 31.08.2020 г. 260.83 KB
Протокол №3 от 28.08.2020 г. за изменение на Протокол №2 от 25.06.2020 г. от заседание на тръжна комисия, определена със заповед №РД-07-12/23.06.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали. Публикуван на 31.08.2020 г. 305.99 KB
Заповед №РД-04-134 от 28.08.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 56м, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, заповед №РД-46-237/22.05.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо №66-4150/24.08.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. Публикувана на 31.08.2020 г. 870.10 KB
ОД "Земеделие" - Кърджали обявява, че на основание чл. 45, ал. 6 от ППЗСПЗЗ е изготвена Заповед №РД-04-109/24.08.2020 г. на директора за одобряване план на новообразуваните имоти в стопански двор, извън урбанизираната територия на с. Плазище, община Джебел, гр. Кърджали. Публикувано на 25.08.2020 г. 1.14 MB
Изготвяне на споразумения по чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за стопанската 2020-2021 година Във връзка с изготвяне на цифрови модели на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021г., информираме заинтересованите лица за изготвени ДАННИ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ОТ ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА FERMA Win В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ и ФОРМАТ НА ДАННИ ЗА ИЗГОТВЕНИ ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ В ЕДИНЕН ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ В ОБЩИНСКИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ. За да се приеме цифровият модел на споразумението в информационна система Ферма, независимо с какъв софтуер е изготвено, данните следва да съответстват на указаните формати. Публикувано на 21.08.2020 г. 36.91 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Кърджали 6600,
бул. "България " №74, ет.2

ТЕЛЕФОНИ:
тел./факс
(0361) 6 29 76

                 e-mail:

delovod_odz_kj@abv.bg

ODZG_Kardzhali@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 398"

 

Банкова сметка ОД "Земеделие" гр. КърджалиИздаване на административни актове

Регистрационни режими

Упражняване на нормативно установени правила

Указания за попълване на декларация за налично зърно  

Национална Селска Мрежа