20.09.2020


Вътрешни правила за административно обслужване в ОД „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 15.05.2020 г. 114.68 KB
Административна услуга „Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка“ 17.26 KB
Харта на клиента 152.46 KB
Приложение 5 към Харта на Клиента - Анкетна карта за проучване на удовлетвореността 21.68 KB
Приложение 4 към Харта на Клиента - списък на наименованията на административните услуги 40.88 KB
Приложение 3 към Харта на Клиента - списък с адресите и телефоните за връзка на Общинските служби по земеделие 12.66 KB
Приложение 2 към Харта на Клиента - Заявление за комплексно административно обслужване 25.55 KB
Приложение 1 към Харта на Клиента - Протокол 17.11 KB
General information for users of administrative services regarding the provision of administrative services for submission of comments, signals and suggestions of the Department of Agriculture – Regional office Kardzhali. 2.21 MB
Информация за потребителите на административни услуги относно реда за предоставяне на административни услуги, за подаване на мнения, сигнали и предложения в Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали. 221.96 KB