25.05.2024


Линк Административни услуги 12.52 KB
Заявления- образци по ЗОЗЗ. Публикувано на 25.01.2020 г. 379.64 KB
Административна услуга „Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка“ 17.26 KB
Харта на клиента 152.46 KB
Приложение 5 към Харта на Клиента - Анкетна карта за проучване на удовлетвореността 21.68 KB
Приложение 4 към Харта на Клиента - списък на наименованията на административните услуги 40.88 KB
Приложение 3 към Харта на Клиента - списък с адресите и телефоните за връзка на Общинските служби по земеделие 12.66 KB
Приложение 2 към Харта на Клиента - Заявление за комплексно административно обслужване 25.55 KB
Приложение 1 към Харта на Клиента - Протокол 17.11 KB
General information for users of administrative services regarding the provision of administrative services for submission of comments, signals and suggestions of the Department of Agriculture – Regional office Kardzhali. 2.21 MB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »