23.09.2020


Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив в ОД „Земеделие“ Кърджали – публикувано на 07.05.2020 г. 292.48 KB
Етичен кодекс за поведение на служителите в Областна дирекция „Земеделие“ - Кърджали – публикувано на 13.04.2020 г. 1.51 MB
Вътрешни правила за правата и задълженията на служителите-потребители на компютърната и информационната среда на Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали – публикувани на 21.06.2019 г. 294.73 KB
Инструкция за спазване на информационната политика и сигурност в Областна дирекция „Земеделие” – Кърджали – публикувана на 21.06.2019 г. 281.75 KB
Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в Областна дирекция „Земеделие“ - Кърджали 359.67 KB
Вътрешни правила за подготовка и провеждане на инвентаризация в областна дирекция „Земеделие“- Кърджали 21.48 KB
ИЗМЕНЕНИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на човешките ресурси в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кърджали 139.87 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за финансово управление и контрол в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кърджали 144.42 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за управление на човешките ресурси в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кърджали 750.14 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за разрешаване, одобряване и оторизиране и за разделяне на отговорностите в Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кърджали 794.21 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »