23.09.2020


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в Интернет - публикувано на 21.02.2020 г. 23.77 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр. Кърджали за 2019 г. - публикувано на 24.01.2020 г. 20.05 KB
Условия и ред за повторно използване на информация в ОД „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 12.04.2019 23.69 KB
Информация предоставяна повече от три пъти по ЗДОИ - публикувано на 12.04.2019 68.46 KB
Място за преглед на информация - публикувано на 12.04.2019 76.00 KB
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване - публикувано на 12.04.2019 23.87 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр. Кърджали за 2018 г. 20.04 KB
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за предоставяне право на достъп до обществена информация от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Кърджали 560.26 KB
Закон за достъп до обществена информация 255.20 KB
Годишен отчет за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация в ОД "Земеделие" гр. Кърджали за 2017 г. 19.82 KB