15.07.2024


Регистър от Доброволно споразумение за землище на с. Петелово по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. 117.05 KB
Заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончателни регистри по чл.75а от ППЗСПЗЗ за землищата в община Черноочене. 2.92 MB
Заповеди по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончателни регистри по чл.75а от ППЗСПЗЗ за землищата в община Крумовград. 5.96 MB
Заповеди по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ за прекратяване процедура за землища с. Храстово, с. Гулия и с. Къклица община Крумовград. 765.38 KB
Регистър за служебни разпределения за землище на с. Пчеларово по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. 14.05 KB
Регистър за служебни разпределения за землище на с. Лясково по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. 13.28 KB
Регистър от Доброволно споразумение за землище на с. Бряговец по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. 24.71 KB
Регистър от Доброволно споразумение за землище на с. Котлари по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. 17.42 KB
Регистър от Доброволно споразумение за землище на с. Поточница по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. 68.09 KB
Регистър от Доброволно споразумение за землище на с. Странджево по чл.74, ал.1 от ППЗСПЗЗ. 37.79 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »