23.06.2024


  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – АРДИНО

 

  Началник: Неждет Моллов

  Адрес и телефони за контакти:

  п.к. 6750 гр. Ардино, ул. “Търговска”  № 1

  тел: 03651/ 41-49; 0879406358 - Експерти; 0879559091 - Началник 

 

  e-mail:osz_ardino@abv.bg

 

  Работно време

  9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

  Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30

 

  ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ДЖЕБЕЛ

 

  Началник: Гюнай Сали

  Адрес и телефони за контакти:

   п.к. 6850 гр. Джебел, ул. “Еделвайс”  № 74

   тел: 03632/ 22-98; 0879406352; 

 

   e-mail: osz_djebel@abv.bg

 

   Работно време

   9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

   Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30

 

   ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КИРКОВО

 

   Началник: Димитър Манчев

   Адрес и телефони за контакти:

   п.к. 6884 с. Кирково, ул. “Георги Димитров” № 2

   тел:  03679/ 22-26; 0879406353 - Експерти; 0879559092 - Началник

 

   e-mail: osz_kirkovo@abv.bg

 

   Работно време

   9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

   Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30


 

 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КРУМОВГРАД

 

Началник: Славчо Ириков

Адрес и телефони за контакти:

п.к. 6990 гр. Крумовград, ул. “Трети март” №3

тел: 03641/ 70-30; 0879406360 - Експерти; 0879406354 - Началник

 

e-mail: osz_krumovgrad@abv.bg

 

Работно време

9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30



 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – КЪРДЖАЛИ

 

Началник: Петя Бумбарова

Адрес и телефони за контакти:

п.к. 6600 гр. Кърджали, ул.Миньорска” № 1

тел: 0361/ 6-15-42; 0879406355; 0879559301 - Експерти; 0898680049 - Началник

 

e-mail: osz_kardzhali@abv.bg

 

Работно време

9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30



 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – МОМЧИЛГРАД

 

Началник:  Мехмед Хасан 

Адрес и телефони за контакти:

п.к. 6800 гр. Момчилград, ул. “26 декември № 1

тел: 03631/ 60-89; 0879559094 - Експерти; 0879406356 - Началник

 

e-mail: osz_momchilgrad@abv.bg

 

Работно време

9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30


 

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЧЕРНООЧЕНЕ

 

Началник: Леман Али

Адрес и телефони за контакти:

   п.к. 6701 с. Черноочене, ул. “Шеста № 9

   тел: 03691/ 61-67; 0879406357; 

 

   e-mail: osz_chernoochene@abv.bg

 

   Работно време

   9:00 - 12:30   /   13:00 - 17:30

   Звено за административно обслужване от 9:00 - 17:30