21.02.2024


Доклад за обобщаване на резултати от проведените анкети за „обратна връзка“ за периода м. юли 2023 г. до м. декември 2023 г. 1.03 MB
Доклад за обобщаване на резултати от проведените анкети за „обратна връзка“ за периода м. януари 2023 г. до м. юни 2023 г. 1.10 MB
Доклад за обобщаване на резултати от проведените анкети за „обратна връзка“ за периода м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. 1.10 MB
Доклад за обобщаване на резултати от проведените анкети за „обратна връзка“. Публикувано на 29.08.2022 г. 1.10 MB
Вътрешни правила за административно обслужване в ОД „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 12.07.2022 г. 559.73 KB
Актуализирана Харта на клиента и приложения към нея. Публикувано на 20.06.2022 г. 325.09 KB
Линк заявяване на адм. услуга по електронен път 12.55 KB
Линк Административни услуги 12.52 KB
Заявления- образци по ЗОЗЗ. Публикувано на 25.01.2020 г. 379.64 KB
Административна услуга „Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка“ 17.26 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »