16.06.2024


GENEREL INFORMATION For users of administrative services regarding the provision of administrative services for submission of comment, signals and suggestions at the Department of agriculture - regional office Kardzhali 528.04 KB
Заявление за предоставяне на комплексна административна услуга - Приложение 2 към Харта на клиента на ОД "Земеделие" - Кърджали. Публикувано на 19.03.2024 г. 279.49 KB
Актуализирана Харта на клиента и приложения към нея. Публикувано на 19.03.2024 г. 209.98 KB
Доклад за обобщаване на резултати от проведените анкети за „обратна връзка“ за периода м. юли 2023 г. до м. декември 2023 г. 1.03 MB
Доклад за обобщаване на резултати от проведените анкети за „обратна връзка“ за периода м. януари 2023 г. до м. юни 2023 г. 1.10 MB
Доклад за обобщаване на резултати от проведените анкети за „обратна връзка“ за периода м. юли 2022 г. до м. декември 2022 г. 1.10 MB
Доклад за обобщаване на резултати от проведените анкети за „обратна връзка“. Публикувано на 29.08.2022 г. 1.10 MB
Вътрешни правила за административно обслужване в ОД „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 12.07.2022 г. 559.73 KB
Актуализирана Харта на клиента и приложения към нея. Публикувано на 20.06.2022 г. 325.09 KB
Линк заявяване на адм. услуга по електронен път 12.55 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »