25.02.2024


ЗА КОНТАКТИ

Областна дирекция "Земеделие" - Кърджали

6600 гр.Кърджалин, бул. "България " №74, ет.2

0361/6-29-76 тел.

0361/6-29-76 факс

e-mail:ODZG_Kardzhali@mzh.government.bg

Работно време

9:00 – 17:30

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"

Име и фамилия

Длъжност

Служебен телефон

Йорданка Гочева

Директор на ОД "Земеделие"

 

0361/6-29-96 тел.

        

Главен секретар 


Главна Дирекция "Аграрно развитие"

   

   Дамян Кьосев 

 

Директор на

ГД "Аграрно развитие"

 

0885543817

 

 

Иван Илиев

Главен експерт

"Поземлени отношения"

0361/6-27-94 
0879406367
 Христина Вълова

Старши експерт

"Поземлени отношения" 

0361/6-27-94  

Айлин Мурадова

Главен експерт

"Агростатистика"

0361/2-22-94

0882801709

Севджан Сали

Старши експерт

"Агростатистика"

0361/2-22-94

0879406366

Веселин Янчев   Главен експерт

"Агростатистика"

         0361/2-22-94
Гюлсер Мюмюн

Старши експерт

"Регистрация на ЗП"

0361/6-53-76

Антоанета Стоева

Главен експерт

"Регистрация на ЗП"

0361/6-53-76

0879406359

Гергана Иванова

Старши експерт

"Регистрация на ЗП"

 0361/6-53-76
 Ива Бурова      Главен инспектор - КТИ  0890292829
   Даниел Василев     Младши инспектор - КТИ   0878868845

Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси"

Огнян Иванов

Директор на дирекция "АПФСДЧР "

0361/6-41-49

0877192590

Румяна Зеирова

Главен счетоводител

0361/6-41-49

0879406370

Златина Кузманова

Главен  Юрисконсулт

0361/6-29-76

0882882389

Калина Бакърджиева, Гюсюм Мехмед

Младши експерт 

Деловодител

0361/6-29-76

0879406362

delovod_odz_kj@abv.bg

 Анджела Хаджиева Старши експерт   0361/6-29-76 
Снежана Тенчева  Младши експерт   0882882389 
Димитър Димитров  
  Главен експерт 
 Системен администратор
0879406363