23.06.2024


   В сърцето на Източните Родопи, на двата бряга на древната река Арда е разположен Кърджали- град с необикновено минало и богата история. В продължение на пет хилядолетия този край е бил люлка на различни цивилизации и култури. Тук са си дали среща траки, елини и римляни, славяни и прабългари, византийци и латини. И днес личат следи от славното минало на Първото и Второто българско царство. За първи път Кърджали се споменава през 1607 година в османотурски регистър. Два века по-късно, през 1847 година Огюст Викенел - френски изследовател и пътешественик пише за едно малко селище с пазар и джамия.

През 1934 Кърджали е обявен за град и околийски център, а след 1949 година се развива като окръжен център. Днес Кърджапи е областен град и сърцето на седемте източнородопски общини -Момчилград, Джебел, Ардино, Крумовград. Кирково и Черноочене.