15.07.2024


Образец за предоставяне на предложения във връзка с обществени консултации на втори етап от стратегическото планиране - Проект на идентифицирани потребности 15.71 KB
Проект на идентифицирани потребности - срок за обществени консултации до 22 юли 2020 г. 1.10 MB
Проект на Анализ на влиянието на селското стопанство върху околната среда и климата - несъгласуван - публикувано на 17.03.2020 г. 15.70 MB
Проект на Социално-икономически анализ на развитието на селските райони 01 2020 - публикувано на 17.03.2020 г. 8.55 MB
Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, изготвен от Институт по аграрна икономика - публикувано на 17.03.2020 г. 14.38 MB
Дебатите за ОСП 2021-2027 в Съвета на ЕС - февруари 2020 - публикувано на 18.03.2020 г. 5.82 MB
Съобщение за обявяване на покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел в частна полза в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони - публикувано на 09.03.2020 г. 47.45 KB
Дебат за ОСП 2021-2027 в Съвета на ЕС - 28 Януари 2020 - публикувано на 18.02.2020 г. 1.31 MB
Съобщение за обявяване на покана за участие в избор на представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. - публикувано на 06.01.2020 г. 275.38 KB
Изпратете вашите въпроси и предложения във връзка с Новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 на следния имейл адрес: cap@mzh.government.bg 13.31 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »