12.06.2024

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2023 г. 100.50 KB
Вътрешни правила за изпълнение на ЗДОИ от ОД "Земеделие" Добрич 69.84 KB
Закон за достъп до обществена информация 66.06 KB
Бланка на заявление на ЗДОИ 30.00 KB
Разяснителна информация за граждани относно упражняване на правата им по ЗДОИ 69.35 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2022 г. 100.00 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2021 г. 100.00 KB
Годишен отчет за постъпили заявления за достъп до обществена информация за 2020г. 99.50 KB
Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2019 г. 102.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ДОБРИЧ по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) 2.57 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »