18.07.2024

Новини

 • 20.06.2024 г.
  Откриване на Първа тръжна сесия за отдаване под аренда на свободни земи от ДПФ в област Добрич за стопанска 2024/2025
  прочети >>
 • 01.04.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 08.11.2023 г.
  ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ "Призвание: БиоЛогичен!"
  прочети >>
 • 08.11.2023 г.
  ВАЖНО!!! КРАЕН СРОК – 10.11.2023г.
  прочети >>
 • 21.08.2023 г.
  ВАЖНО! Срокове за влизане в сила на протоколи и за сключване на договори във връзка с проведената Първа тръжна сесия за отдаване под аренда/наем на земите от ДПФ за стоп. 2023/2024 г.
  прочети >>
 • 28.07.2023 г.
  Одобрени са условията за прилагане на ДЗЕС
  прочети >>
 • 22.05.2023 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ! УСТАНОВЕН ЛЕТЕЖ НА ПЪРВО ПОКОЛЕНИЕ НА ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ
  прочети >>
 • 08.03.2023 г.
  Информация относно ползватели на имоти от ДПФ с незаплатени задължения по сключени арендни договори
  прочети >>
 • 06.10.2022 г.
  Откриване на Тръжна сесия за стопанска 2022/2023 за отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.14 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери
  прочети >>
 • 14.09.2022 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ С ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ ЗА ЗЕМИ ОТ ДПФ
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. Следваща страница >>