12.07.2024

Новини

Всички новини

08.11.2023 г.

ВАЖНО!!! КРАЕН СРОК – 10.11.2023г.

Със заповед №03-РД/5087/26.10.2023г. на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ е определен нов период за прием на заявления за предоставяне на втора спешна финансова помощ на земеделските стопани, отглеждащи слънчоглед.

Основанието е съгласно Наредба №11 от 28.07.2023г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед /изм. и доп. бр.86 от 13.10.2023г., в сила от 13.10.2023г./.

Началната дата 30.10.2023г. и крайна дата 10.11.2023г., включително за подаване на заявления в съответната Областна дирекция на ДФЗ!!!


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark