24.07.2024

Формуляр за резултат от тест на кандидатите на длъжността „старши експерт” в ОСЗ Тервел. 101.50 KB
ОКОНЧАТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ на кандидатите на длъжността „старши експерт” в ОСЗ Тервел. 101.50 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "ст. експерт" в ОСЗ-гр. Тервел 68.77 KB
Формуляр за окончателен резултат от проведен конкурс за длъжността "мл. експерт" в ОСЗ-гр. Тервел 65.05 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността "мл. експерт" в ОСЗ-гр. Тервел 65.13 KB
Заповед № РД-04-48/10.05.2023 г. за обявяване на конкурс за заемане на длъжността старши експерт в ОСЗ- Тервел 821.95 KB
Обявяване на конкурс за заемане на длъжността старши експерт в ОСЗ- Тервел 505.41 KB
Протокол за реда, начина на провеждане и оценяване на участниците в конкурса за длъжността младши експерт, ОС по Земеделие – гр. Тервел 101.50 KB
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати на длъжността „младши експерт” Общинска служба по земеделие Тервел 107.50 KB
Заповед за обявяване на конкурс за заемане на длъжността: „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Тервел 114.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »