новини
 • 08.06.2021 г.
  Откриване на Първа тръжна сесия за стопанската 2021/2022.
  прочети >>
 • 31.03.2021 г.
  НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ С НЕПОГАСЕНИ АРЕНДНИ ВНОСКИ И/ИЛИ ЛИХВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА АРЕНДА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД
  прочети >>
 • 25.02.2021 г.
  ВАЖНО! Във връзка с директни плащания - кампания 2021 и с усложнената епидемична обстановка с разпространението на вируса COVID 19
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за извършване на ГТП на зърнокомбайни, трактори, ремаркета и СТП а машинен инвентар за жътвена кампания 2021г. в Община Тервел. 431.58 KB
Съобщение до Агро Инвест '71 ЕООД във връзка с неполучено едностранно предизвестие с изх.№ РД-12-05-376/ 8.06.2021 г. 65.23 KB
Съобщение до Вита Хаус 322 ЕООД във връзка с неполучено едностранно предизвестие с изх.№ РД-12-05-379/ 8.06.2021 г. 65.20 KB
Решение №5 от 08.06.2021г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ 107.50 KB
График за извършване на прегледи по изправността на техниката в община Балчик. 77.70 KB
Заповед N РД-04-95/9.06.2021 г. на директора на ОД "Земеделие", гр. Добрич за обявяване началото на пожароопасния сезон в земеделски земи по смисъла на чл. 2 от ЗСПЗЗ на територията на Област Добрич за периода 9.06.2021 г. - 31.10.2021 г. 64.07 KB
Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Черна. 59.27 KB
Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Пчелник. 55.75 KB
Koмисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за Община Добричка съобщава на заинтересованите лица, че на 26,05,2021г. в сградата на ОСЗ Добричка ще бъде проведено заседание на комисията във връзка с констатирано несъответствие в данни от споразумение с. Крагулево. 60.83 KB
График за извършване на прегледи по изправността на техниката за участие в жътвената кампания в община Генерал Тошево. 123.54 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

------------------------------

Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

------------------------------

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО !!!

-------------------------

Наредба 3 и електронен файл за регистрация на земеделските стопани

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 492"

 

 БАНКОВА СМЕТКА


 

 

 

Национална Селска Мрежа