новини
 • 06.08.2021 г.
  Oт днес 06.08.2021г. служители от ОС "Земеделие" стартират теренните проверки на физическите блокове за кампания 2021 г. в Област Добрич.
  прочети >>
 • 05.08.2021 г.
  Тръжна сесия за стоп. 2021/2022 отдаване под наем по реда на чл.37И, ал.13 ЗСПЗЗ на свободни пасища и мери от ДПФ
  прочети >>
 • 20.07.2021 г.
  Важни срокове по ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ за собствениците и ползвателите на земеделски земи:
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


График за извършване на проверка на машините за прибиране на пролетници, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в община Каварна. 271.10 KB
График за извършване на проверка на машините за прибиране на пролетници, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в община Балчик 311.67 KB
На вниманието на всички ЗС сключили договор/и за аренда на имоти от ДПФ за предходни години. От 17.09.2021г може да получите фактури за дължимата арендна вноска от стая 102. 0 Байт
Протокол от проведена Тръжна сесия с трайно наддаване за отдаване под наем на пасища и мери от ДПФ на територията на Област Добрич за стоп. 2021/2022 г. 91.50 KB
График за извършване на проверка на машините за прибиране на пролетници, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в община Добрич. 582.73 KB
График за извършване на проверка на машините за прибиране на пролетници, подготовка на площите и извършване на есенна сеитба в община Ген. Тошево. 295.73 KB
Решение № 08/1.09.2021 г. на Комисия по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 75.00 KB
График за извършване на прегледи на изправността на техниката за участие в есенната кампания в Община Крушари, Ген. Тошево, и община Балчик за 2021г. 409.92 KB
Съобщение до "Конкордия груп" ЕООД във връзка с неполучено писмо с изх. №РД-12-05-395/10.06.2021г. 64.05 KB
Започва приема на декларация приложение №3 към чл.14,ал.1 от Наредба 23/29.12.2015 г. за мониторинг пазара на зърно. всеки ЗС отглеждащ над 5 дка. зърнени култури е длъжен да декларира произведените количества зърно. 16.45 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »
 

АДРЕС:

гр.Добрич 9300,

ул. „Независимост“ №5

ТЕЛЕФОН:

ТЕЛ.:(058)603712

odzg_d@abv.bg

             

       

 

 

Одобрен образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2

------------------------------

Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“

------------------------------

ПАЗАР НА ЗЪРНОТО !!!

-------------------------

Наредба 3 и електронен файл за регистрация на земеделските стопани

 

 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 497"

 

 БАНКОВА СМЕТКА


 

 

 

Национална Селска Мрежа