21.07.2024


1828 - Заверяване на оценки на земеделски земи, извършени по реда на Наредбата за реда за определяне на цени на земеделски земи 15.31 KB
1859 - Предоставяне на данни по характеристики 15.14 KB
2520 - Извършване на технически прегледи на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 15.90 KB
2521 - Регистрация на земеделската и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 15.44 KB
2567 - Издаване на удостоверение за вписване в базата данни на нов обект за съхранение на зърно 15.27 KB
2572 - Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 14.76 KB
2647 - Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 15.53 KB
2652 - Регистрация на тютюнопроизводители 15.97 KB
283 - Заснемане на сгради и съоръжения в стопански дворове 16.54 KB
1101 - Регистрация на племенни и репродуктивни пчелини за производство на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) 17.70 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги