11.06.2023


Go back
08.10.2021 Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.,за землището на с.Марица,община Самоков. 3.49 MB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД"Земеделие"София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.,за землището на с.Долна Василица,община Костенец. 5.74 MB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД"Земеделие"София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.,за землището на с.Пчелин,община Костенец 4.03 MB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД"Земеделие" София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.,за землището на с.Подгорие,община Костенец 2.18 MB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД"Земеделие" София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.,за землището на с.Очуша , община Костенец. 6.27 MB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД"Земеделие" София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г. ,за землището на с.Костенец,община Костенец. 11.11 MB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД "Земеделие" София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.,за землището на с.Гуцал,община Самоков. 5.87 MB
08.10.2021 Заповед на директора на ОД"Земеделие" София област и Карта на масивите за ползване на орна земя по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022г.,за землището на с.Голак,община Костенец. 1.01 MB