09.12.2023


Go back
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Радуловци,община Сливница. 2.68 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Повалиръж,община Сливница. 1.17 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Пищане,община Сливница. 1.43 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Ракита,община Сливница. 4.16 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Гургулят,община Сливница. 2.90 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Извор,община Сливница. 3.35 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Братушково,община Сливница. 2.01 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Бърложица,община Сливница. 2.58 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Алдомировци,община Сливница. 7.27 MB
08.10.2020 Заповед и карта на директора на ОД "Земеделие" София област по чл.37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2020/2021г. за землището на Драготинци,община Сливница. 2.48 MB