28.05.2023


Go back
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Макоцево, община Горна Малина 3.61 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Осоица, община Горна Малина 4.49 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Негушево, община Горна Малина 4.99 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Долна малина, община Горна Малина 3.73 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Белополци, община Горна Малина 4.48 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г.на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Байлово, община Горна Малина 6.04 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Чеканчево, община Горна малина 4.26 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Стъргел, община Горна малина 5.99 MB
01.10.2020 Заповед и карта за стопанската 2020/2021г. на директора на ОД “Земеделие“ София област по чл.37в от ЗСПЗЗ , за землището на Саранци, община Горна малина 3.00 MB