09.06.2023


31.05.2023 Окончателни резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: "Главен експерт" в Главна дирекция "Аграрно Развитие" към Областна дирекция "Земеделие"- София област 47.29 KB
30.05.2023 Списък на допуснати и не допуснати кандидати до интервю за длъжността "Главен експерт" в Главна дирекция- "Аграрно Развитие" 47.47 KB
23.05.2023 Методика и дата за провеждане на конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 71.14 KB
22.05.2023 Заповед за прекратяване конкурс за длъжността Старши експерт-ОСЗ Ботевград 54.14 KB
22.05.2023 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати относно конкурсна процедура за длъжността "главен експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие" - София област 60.45 KB
05.05.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" в Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 91.25 KB
05.05.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област 90.58 KB
04.05.2023 Заповед за прекратяване конкурс за длъжността Старши експерт-ОСЗ Ботевград 54.09 KB
19.04.2023 Обявление за конкурс за заемане на длъжността "старши експерт" в Общинска служба по земеделие - Ботевград, Главна дирекция "Аграрно развитие" към Областна дирекция "Земеделие " - София област. 66.69 KB
11.04.2023 Извлечение от ПРОТОКОЛ № 5/11.04.2023 година за окончателните резултати на кандидатите на проведения конкурс за длъжността: “юрисконсулт” в дирекция „АПФСДЧР” към Областна дирекция “Земеделие”- София област 47.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »