18.06.2024


Новини

Всички новини

14.05.2024 г.

МЗХ стартира национална информационна кампания за директни плащания 2024

Уважаеми земеделски стопани,

От 13 май до 22 май 2024 г. Министерството на земеделието и храните ще проведе информационна кампания за директни плащания 2024 г. за земеделските производители от цялата страна. Дискутираните теми ще бъдат свързани с новите моменти в условията по интервенциите за директни плащания и подаването на заявления.

По време на срещите експерти ще представят промените при компенсаторните мерки и интервенции в областта на околната среда, климата, агроекологията, биоземеделието и хуманното отношение към животните. Ще се обсъдят и възможните им комбинации по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г.

Земеделските стопани ще бъдат запознати с новостите в Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и предварителна условност. Участниците ще могат да зададат своите въпроси и получат отговор от екипа  експерти на Министерството на земеделието и храните.

Напомняме, че до 24 юни 2024 г. стопаните могат да подават заявленията си за подпомагане по кампания Директни плащания 2024, както и  да очертават площи, заявяват животни и схеми за подпомагане в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК).

Срещата със земеделските стопани от област София-град и Софийска област ще се проведе на 22.05.2024 год. в Голямата зала на Национална служба за съвети в земеделието /в  двора на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров"/, гр. София, ул. „Шосе Банкя“ № 7

Лектори в гр. София ще бъдат:

Светослава Баджакова – Дирекция "Растениевъдство", Вергиния Горова и Цветелина Гарева – Дирекция "Директни Плащания", Любомира Цветанова – Дирекция "Развитие на селските райони", д-р Деница Динчева – Дирекция "Животновъдство"

 

Инж. Петя Стоева – директор на ОД „Земеделие“ – София-град

Петко Димов - директор на ОД „Земеделие“ - София област


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark